„Informacyjna platforma dla NGO w Rzeszowie” to projekt skierowany zarówno do organizacji pozarządowych jak i bezpośrednio do  Beneficjentów / Podopiecznych tych organizacji. Ma on na celu wspomóc w działaniach promocyjnych i  informacyjnych sektor  organizacji pozarządowych, ale i tym samym ułatwić dostęp mieszańcom Rzeszowa do usług i pomocy jaką oferują organizacje w Rzeszowie.

23 kwietnia 2022 odbył się Rzeszowski Kongres Organizacji Pozarządowych. Zobacz prelekcje jakie odbyły się podczas Kongresu.

24 kwietnia 2022 odbyły się Rzeszowskie Targi Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 

Poznaj Organizacje Pozarządowe, które uczestniczyły w Targach.